Luật thuế GTGT

– Luật thuế GTGT số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế GTGT:

Tải về: LL31_19062013QH13 ve thue GTGT

– Nghị định số 209/NĐCP/2013 ngày 18/12/2013 hướng dẫn luật thuế GTGT số 31/2013/QH13

Tải về: ND209 ngay 18.12.2013 huong dan luat thue GTGT

– Thông tư số: 219/2013/TT- BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn thi hành luật thuế GTGT và TT số 209:

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *