Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện

A – THÀNH LẬP CHI NHÁNH:

Đại lý FADI cung cấp các dịch vụ pháp lý về đăng ký thành lập chi nhánh của doanh nghiệp:

1. Thời gian thực hiện dịch vụ: Từ 03 ngày làm việc;

2. Mức phí dịch vụ: Từ 1,5 triệu đồng.

Mục tiêu của chúng tôi:

1. Hỗ trợ khách hàng tiết kiệm thời gian và chi phí;

2. Hỗ trợ khách hàng quản lý, điều hành doanh nghiệp hiệu quả, phù hợp với quy định của pháp luật, hạn chế tối đa những rủi ro và vướng mắc về pháp lý.

Chúng tôi tư vấn các vấn đề về pháp lý:

1. Tư vấn các quy định của pháp luật về chi nhánh của công ty;

2. Tư vấn mô hình, cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động và điều hành;

3. Tư vấn thiết lập mối quan hệ giữa giám đốc chi nhánh và các bộ phận trực thuộc;

4. Tư vấn các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của giám đốc chi nhánh;

5. Tư vấn các nội dung khác có liên quan đến việc thành lập chi nhánh.

Chúng tôi hỗ trợ khách hàng hoàn thiện hồ sơ:

1. Biên bản họp của Hội đồng thành viên (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên), của Hội đồng quản trị (đối với công ty cổ phần), của Chủ sở hữu hoặc Hội đồng thành viên (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên), của các thành viên hợp danh (đối với công ty hợp danh) về việc thành lập chi nhánh;

2. Quyết định về việc thành lập chi nhánh;

3. Giấy đề nghị đăng ký hoạt động chi nhánh;

4. Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh

5. Giấy ủy quyền;

6. Các giấy tờ khác có liên quan.

Chúng tôi đại diện theo ủy quyền của khách hàng để thực hiện các thủ tục:

1. Nộp, rút, bổ sung hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch & Đầu tư;

2. Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết quả hồ sơ đã nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch & Đầu tư;

3. Nhận giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch & Đầu tư;

4. Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu và liên hệ khắc dấu cho chi nhánh tại các tổ chức được phép khắc dấu theo ủy quyền của sở KH & ĐT;

5. Nộp hồ sơ thông báo về việc sử dụng con dấu và hồ sơ công bố thông tin về nội dung đăng ký chi nhánh.

Đặc biệt: Sau khi thành lập xong chi nhánh cho Quý Khách hàng, Đại lý FADI sẽ tư vấn miễn phí những thủ tục về thuế ban đầu cho Quý khách hàng.

B – THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN:

Đại lý FADI cung cấp dịch vụ đăng ký thành lập văn phòng đại diện cho doanh nghiệp:

1. Thời gian thực hiện dịch vụ: Từ 03 ngày làm việc;

2. Mức phí dịch vụ: Từ 1,5 triệu đồng.

Mục tiêu của chúng tôi:

1. Hỗ trợ khách hàng tiết kiệm thời gian và chi phí;

2. Hỗ trợ khách hàng quản lý, điều hành doanh nghiệp hiệu quả, phù hợp với quy định của pháp luật, hạn chế tối đa những rủi ro và vướng mắc về pháp lý.

Chúng tôi cung cấp các tư vấn pháp lý trước khi thành lập văn phòng đại diện:

1. Các quy định của pháp luật về văn phòng đại diện của công ty;

2. Mô hình, cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động và điều hành;

3. Thiết lập mối quan hệ giữa trưởng văn phòng đại diện và các bộ phận trực thuộc;

4. Các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của trưởng văn phòng đại diện;

5. Các nội dung khác có liên quan đến việc thành lập văn phòng đại diện.

Chúng tôi hỗ trợ khách hàng soạn thảo và hỗ trợ khách hàng hoàn thiện hồ sơ:

1. Biên bản họp của Hội đồng thành viên (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên), của Hội đồng quản trị (đối với công ty cổ phần), của Chủ sở hữu hoặc Hội đồng thành viên (đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên), của các thành viên hợp danh (đối với công ty hợp danh) về việc thành lập văn phòng đại diện;

2. Quyết định về việc thành lập văn phòng đại diện;

3. Giấy đề nghị đăng ký hoạt động văn phòng đại diện;

4. Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện;

5. Giấy ủy quyền;

6. Các giấy tờ khác có liên quan.

Chúng tôi đại diện theo ủy quyền của khách hàng thực hiện các thủ tục thành lập văn phòng đại diện:

1. Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký thành lập văn phòng đại diện tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch & Đầu tư;

2. Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch & Đầu tư;

3. Nhận giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch & Đầu tư;

4. Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu và liên hệ khắc dấu cho văn phòng đại diện tại các tổ chức được phép khắc dấu theo ủy quyền của sở KH & ĐT;

5. Nộp hồ sơ thông báo về việc sử dụng con dấu và hồ sơ công bố thông tin về nội dung đăng ký văn phòng đại diện.

Đặc biệt: Sau khi thành lập xong văn phòng đại diện cho Quý Khách hàng, Đại lý FADI sẽ tư vấn miễn phí những thủ tục về thuế ban đầu cho Quý khách hàng.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *