Văn bản về Thuế TNDN

– Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế TNDN số 32/2013/QH13:

Tải về: 10 13QH_L32 SDBS luat thue TNDN 2008

– Nghị định Số: 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật thuế TNDN:

Tải về: 218_2013_nd-cp_217811201411083643

– Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 218/2013/NĐ-CP quy định và hướng dẫn thi hành luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Theo đó, Thông tư hướng dẫn về khoản chi có hóa đơn từ 20 triệu đồng trở lên thanh toán không dùng tiền mặt như sau:

+ Đến thời điểm ghi nhận chi phí doanh nghiệp chưa thanh toán và chưa có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

+ Trường hợp khi thanh toán doanh nghiệp không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thì phải kê khai, điều chỉnh giảm chi phí đối với phần giá trị hàng hóa, dịch vụ không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Đối với các hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ đã thanh toán bằng tiền mặt phát sinh trước ngày 02/8/2014 thì không phải điều chỉnh lại theo quy định nêu trên.

Thông tư này có hiệu lực từ 02/8/2014 và thay thế cho Thông tư 123/2012/TT-BTC

Tải về: TT-78_2014_TT_BTC

– Ngày 25/6/2014: Cục Thuế Hà Nội đã ban hành công văn số 31137/CT-THNVDT về chính sách thuế đối với hộ cá nhân không kinh doanh có tài sản cho thuê, giá trị cho thuế dưới 100 triệu đồng/năm thì không phải chịu thuế GTGT và cơ quan thuế không cấp hóa đơn bán lẻ cho các hộ kinh doanh này.

Theo đó cơ sở đi thuê phải sử dụng bảng kê Thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào theo quy định của pháp luật về thuế TNDN kèm theo hợp đồng đi thuê địa điểm và chứng từ thanh toán để làm chứng từ hạch toán chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *